Usługi

Grupa Azoty Chemkol Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie:

 • wynajmu wagonów towarowych,
 • transportu kolejowego i spedycji (w tym obsługa bocznic kolejowych),
 • mycia i czyszczenia wagonów-cystern, autocystern oraz zbiorników kontenerowych,
 • wykonania rewizji i przeglądów okresowych taboru kolejowego (m.in. cystern kolejowych, wagonów samowyładowczych serii „T’ i „F” oraz węglarek),
 • wykonania napraw bieżących i awaryjnych taboru kolejowego,
 • wyjazdowego serwisu naprawczego wagonów kolejowych,
 • wykonania prób ciśnieniowych i napraw dozorowych zbiorników cystern i autocystern będących pod nadzorem TDT, w tym przeznaczonych do przewozu materiałów niebezpiecznych,
 • usług spawalniczych, w tym spawanie aluminium,
 • wykonania remontów oraz utrzymania infrastruktury torowej i urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
 • wynajmu hal magazynowych na podłożu betonowym o powierzchni od 50 do 3400 z możliwością za i rozładowczą poprzez rampy kolejowe i samochodowe (możliwa obsługa wózkiem widłowym),
 • doradztwa w przedmiocie bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych koleją,
 • pośrednictwa w transporcie drogowym rzeczy – spedycja samochodowa,
 • doradztwa techniczne,
 • bazowania wagonów kolejowych oraz wykonywania rozrządu i formowania składów wagonowych,
 • utrzymania pojazdów kolejowych jako ECM.


Warsztat naprawczy wagonów towarowych i infrastruktury kolejowej świadczy usługi w zakresie:

 • napraw rewizyjnych, głównych i przeglądów okresowych wagonów kolejowych – cysterny, węglarki, Fals-y, Tds-y i inne,
 • napraw rewizyjnych zbiorników będących pod dozorem TDT – cysterny, autocysterny, zbiorniki hamulcowe i inne specjalnego przeznaczenia,
 • napraw bieżących i awaryjnych taboru kolejowego,
 • wyjazdowego serwisu do napraw bieżących i awaryjnych wagonów kolejowych,
 • prac ślusarskich i spawalniczych,
 • remontów kapitalnych, napraw awaryjnych i utrzymania bieżącego infrastruktury torowej,
 • napraw i utrzymania bieżącego urządzeń strefowania ruchem kolejowym,
 • przeglądów infrastruktury torowej,
 • napraw bieżących i przeglądów kontrolnych lokomotyw spalinowych.


Oczyszczalnia cystern świadczy usługi w zakresie:

 • mycia i czyszczenia autocystern i cystern kolejowych (wewnętrzne i zewnętrzne) po przewozie chemii przemysłowej (z wyłączeniem klas 1 i 7) oraz artykułach spożywczych,
 • mycia i czyszczenia wagonów samowyładowczych serii „T” i „F” oraz węglarek,
 • mycia i czyszczenia zbiorników 1000L i innych zbiorników małolitrażowych,
 • pasywacji (bejcowania) zbiorników,
 • mycia, regeneracji, recyklingu, skupu i sprzedaży paletopojemników, beczek i innych opakowań z tworzyw PE i PP,
 • mycia i sprzątania ciągników siodłowych (w tym mycie silników),
 • mycia zewnętrznego i wewnętrznego silosów, oplandekowanych naczep i innych środków transportu.


Wydajemy świadectwa sprawności technicznej wagonów. Posiadamy zaplecze techniczne wyposażone w specjalistyczne urządzenia stosowane przy naprawach okresowych taboru kolejowego. Nasze technologie są zgodne z obowiązującymi przepisami.

W trakcie wykonywania usługi oferujemy kierowcom możliwość skorzystania z:

 • węzła sanitarnego (z prysznicem włącznie),
 • pomieszczenia przystosowanego do przygotowania i spożycia ciepłego posiłku,
 • odpoczynku przy telewizorze i aktualnej prasie.


Wydajemy ECD (European Cleaning Document – Europejski Dokument Mycia)

Wystawiamy karty przekazania odpadów